خرید و فروش طلای بی اجرت و با اجرت

طلای با اجرت اجرت طلا دستمزدی ست که طلا ساز بابت ساخت طلا و پرداخت هر قطعه طلا دریافت میکند که به م...

ادامه مطلب